Användarvillkor

Denna webbplats vänder sig endast till personer som inte är förbjudna enligt gällande lagstiftning i de länder, vari de är medborgare eller bosatta, från att ha tillgång till en sådan webbplats. Detta gäller särskilt för personer som befinner sig i USA, Australien, Kanada eller Japan.

Om du inte är tillåten att ta del av materialet på denna webbplats eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara tillåten att ta del av materialet på denna webbplats, vänligen lämna webbsidan.

Produkter och tjänster som beskrivs här är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Söderberg & Partners kommer inte att tillhandahålla några tjänster som beskrivs här till någon person, om Söderberg & Partners anser (utan att behöva bevisa det) att tillhandahållandet av sådana tjänster kan strida mot lagstiftning eller andra regler i en sådan persons hemland eller i något annat land.