Norden

Sedan slutet av 2014

finns vi med verksamhet i Danmark, Norge och Finland. Söderberg & Partners mål är att bli den ledande fristående förmedlaren i Norden under 2016. I alla tre länder har vi både sak- och livförmedling och finns med mer än 150 medarbetare representerade. 

Danmark

I Danmark har vi en omfattande verksamhet för sak och livförmedling och rådgivning. Gå till den danska hemsidan här.

Norge

I Norge har Söderberg & Partners verksamhet under varumärket Norweigan Broker.

Finland

I Finland finns vi representerade genom flertalet varumärken: