Historik

Söderberg & Partners

bildades 2004 då en kärna av analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess aktivt inom verksamheten, bland annat som styrelseordförande.

Tillväxten har varit stark och Söderberg & Partners-koncernen omsatte under 2014 drygt 1 800 MSEK. Koncernen har idag över 1400 medarbetare och ca 70 kontor utspridda i Norden.

I absoluta årtal är bolaget ungt, men medarbetarna har mångårig erfarenhet av branschen. Analytikerna hör till några av landets mest erfarna inom avancerad pensionsanalys och de flesta rådgivarna har mer än femton års yrkeserfarenhet.

Vi satsar stort på finansiell analys och har en av Nordens största fristående analysavdelningar.