Juridisk information

Söderberg & Partners verksamheten regleras

bl.a. av lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens (FFFS 2007:16) föreskrifter om värdepappersrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter.

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

De tillståndsbolag som finns inom Söderberg & Partners är:

Söderberg & Partners Securities AB, 556674-7456
Information om Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, 556707-7648
Information om Söderberg & Partners Insurance Consulting AB