Förköpsinformation

För att kunna tillhandahålla

För att kunna tillhandahålla aktuell förköpsinformation har vi valt att länka till den direkt på försäkringsbolagens hemsidor. Det är viktigt att du som kund får tillgång till förköpsinformation inte minst som beslutsunderlag när du ska välja försäkringsbolag. Säkerställ att du tittar på den information som ligger under den upphandling du tillhör. Skulle det mot förmodan vara så att du inte hittar förköpsinformation rörande din försäkring nedan eller om du har frågor kring vilken upphandling du tillhör ber vi dig kontakta din rådgivare.
 
Om du är kund via iRåd får du information kring vilken upphandling du tillhör under informationsmötet.

Alecta

Villkor KAP-KL och AKAP-KL 

Villkor ITP

Villkor SAF-LO 

 

AMF

Förköpsinformation

 

Folksam

Förköpsinformation SAF-LO 

Förköpsinformation ITP 1

Förköpsinformation ITP 2

Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL 

 

Skandia

Villkor 

 

Danica

Förköpsinformation

 

SEB

Villkor

Villkor trad

 

SPP

Förköpsinformation

 

Swedbank

Förköpsinformation ITP 

Förköpsinformation SAF-LO 

Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL

 

Handelsbanken

Förköpsinformation SAF-LO  

Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL 

 

Länsförsäkringar

Villkor SAF-LO 

Villkor KAP-KL och AKAP-KL  

 

Movestic

Villkor

 

Nordea

Förköpsinformation

KPA

Villkor