Tvistlösning

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden - (ARN)

Om en tvist skulle uppstå mellan dig och Söderberg & Partners finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol. Eftersom Söderberg & Partners är registrerat i Stockholm vänder du dig i första hand till Stockholms Tingsrätt.

Stockholms Tingsrätt