Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB

org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsförmedling. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om Värdepappersmarknaden, lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:16 om värdepappersrörelse. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören.