Samhällsansvar

Socialt ansvar och engagemang

har alltid varit viktigt för Söderberg & Partners. Vårt fokus ligger främst på barn och ungdomar.

Utöver att vi stödjer nedanstående organisationer har varje medarbetare på Söderberg & Partners möjlighet att årligen ta ut en CSR-dag för med syfte att uppmuntra till ytterligare engagemang. Vi tror att nyckeln till ett lyckat samhällsansvar är det personliga engagemanget! 

Sedan 2014 anordnar vi Söderberg & Partners Summer camp för att inspirera och motivera elever till fortsatta studier. Stipendiet kan sökas av studiemotiverade ungdomar i åldrarna 14-16 år. Tanken är att entusiasmera och väcka intresse för vidare studier på universitetsnivå. Läs mer om Summer Camp här.

Söderberg & Partners stöttar Barn till Ensamma Mammor på olika sätt. Det kan vara allt ifrån att hjälpa till med en utflykt till att finnas till hands för barnen och mammorna under deras träffar. Vår favoritaktivitet är ett stort barnkalas som vi gör varje jul!

Hoppets Stjärna är en oberoende insamlings- och biståndsorganisation som har funnits på plats i Haiti i över 30 år. Söderberg & Partners har tidigare med hjälp av donationer från sina medarbetare lyckats finansiera återbyggandet av skolan i Dano som förstördes i jordbävningen 2010. Vi har bland annat hjälpt till med byggandet av en ny skolgård.

Söderberg & Partners samarbetar med Barncancerfonden och är Vänföretag till Barncancerfonden. Varje år finansierar Barncancerfonden 90 % av barncancerforskningen i Sverige helt utan stöd från staten! Verksamheten är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag.

Söderberg & Partners beslutade att under 2016 gå in med 4 miljoner kronor i ett projekt, tillsammans med Rädda Barnen, för att syriska barn ska få fortsätta gå i skola. Utöver grundsumman har både kunder och medarbetare tillsammans donerat ytterligare 500 000kr till projektet! Donationerna bidrog under året till att hjälpa ca 4 500 barn med deras skolgång. Projektet har varit oerhört lyckat och Rädda Barnen har nu efter årets slut valt att inte avsluta satsningen utan fortsätta driva det tillsammans med FN-organet Unicef.

Inom ramen för Fair Deal avräknas eventuella provisioner som utbetalas till oss mot kundens kommande arvoden. Om en kund avslutar sin förvaltning hos oss, kan det hända att det finns kvarstående provisioner som inte hunnit avräknas, eller provisioner som inkommer i efterhand. Sådana provisioner skänker Söderberg & Partners Securities AB till välgörenhet. För närvarande går eventuella kvarstående provisioner till Projekt Dano på Haiti.