Vision & värderingar

Söderberg & Partners

vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva tryggare och rikare imorgon.

Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning:

  • Öppenhet – vi är öppna med vår intjäningsmodell. 

För oss på Söderberg & Partners går öppenhet och förtroende hand i hand. Det innebär att vi är öppna med vår intjäningsmodell. Vi lägger stor vikt vid att analysera och utvärdera de alternativ som finns, allt för att hitta de mest kostnadseffektiva och bästa produkterna utifrån varje kunds unika behov.

  • Analys – vi har en av Nordens största analysavdelningar. 

Till stöd för våra råd har vi en av Nordens största fristående analysavdelningar inom bank- och försäkringsbranschen. Vi betygsätter varje lösning utifrån ett trafikljussystem och kan på så vis välja ut de mest fördelaktiga pensionslösningarna, strukturerade produkterna, fonderna och försäkringsvillkoren för dig som kund.

  • Personlig – vi lägger stor energi på personlig rådgivning. 

Dina unika behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för våra rekommendationer. Det gäller oavsett om du företräder ett börsnoterat storbolag eller sparar i fonder privat. Från ditt första möte med oss får du en personlig rådgivare som lyssnar på dina målsättningar och önskemål.

Värderingar för framtiden

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Förmågan hos våra ledare och medarbetare att förmedla kulturen vidare och att rätt personer hittar hit så att vi kan fortsätta utveckla framgångsrika områden och team är andra faktorer. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. Det är våra medarbetare som definierat våra värderingar, de värderingar som ligger till grund för vår kultur. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.

Arbetet med värderingarna är ständigt pågående och orden kommer aldrig få en definitiv tolkning, det finns inget rätt eller fel. Vi uppmanar medarbetare och kunder att själva fundera över vad värderingarna betyder för just dem och sen koppla det till sin egen situation. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och är utgångspunkten i de beslut som tas samt förklarar varför vi jobbar på det sätt vi gör i allt från varje medarbetares målsättning, rekrytering av nya medarbetare till investeringsförslag.  

Jämställdhet

Söderberg & Partners har en vision om att utveckla, förnya och revolutionera det traditionella arbetssättet i branschen. För oss innebär det inte enbart att vara drivande i att utveckla den svenska försäkringsmarknaden, utan även vara drivande i frågor kring jämställdhet. Näringslivet har historiskt sett varit väldigt mansdominerat, även om vi börjar se en förändring. Mångfald bland våra medarbetare är därför en viktig faktor. För oss handlar mångfald inte enbart om män och kvinnor, utan vi tror att det finns ett enormt värde i att anställa medarbetare med skilda kompetenser, erfarenheter och referensramar. Med en diversifierad syn på rekrytering lyckas vi inte bara locka till oss fler kvinnor, utan människor med olika bakgrund, etnicitet och även människor från andra branscher.

När vi rekryterar söker vi alltid efter de bästa kompetenserna. Vi tror även på att utveckla och satsa på unga talanger och snabbt ge dem eget ansvar. Ett exempel är vårt talangprogram Group of Tomorrow, en grupp vi skapat för att få fram Söderberg & Partners framtida ledare. Gruppen består av individer med olika erfarenheter, från olika delar av landet och affärsområden. Vi är övertygade om att med den ständigt växande och diversifierade grupp medarbetare som bidrar med olika åsikter, infallsvinklar, kompetenser och personligheter kommer vi lyckas utmana och revolutionera branschen även vad gäller jämställdhet och mångfald.