Familjerätt, Företagstjänster & Skatter

Söderberg & Partners erbjuder

alla sina kunder möjlighet till familjerättslig rådgivning med våra jurister.

Familjerätt

Familjerätt kan vara ett komplext område. Därtill påverkar familjerätten alla människors liv, vilket innebär att det är viktigt att få tillgång till god familjerättslig rådgivning.

Vid rådgivningen får våra kunder träffa erfarna jurister för att gå igenom familjesituationen samt vilka eventuella ekonomiska aspekter som kunden ska ta hänsyn till. Dessutom ges möjlighet att ställa frågor och få svar på vad familjesituationen innebär ur ett juridiskt perspektiv. Vid rådgivningen analyseras vidare behovet av eventuella juridiska handlingar som sedan upprättas eller revideras. Läs mer om Familjerätt.

Företagstjänster

Som kund hos oss har du möjlighet att ta hjälp av våra erfarna experter inom företagstjänster. Vi hjälper dig att skräddarsy lösningar som är unika för dig och din situation. 

Många av våra kunder är entreprenörer som driver ett eller flera företag. Gemensamt för många entreprenörer är att tid är en bristvara och det är här Söderberg & Partners kan vara din partner. Våra experter gör vardagen enklare för dig och ser till att såväl din privata ekonomi som företagets hanteras på ett optimalt sätt. Privata och bolagsrelaterade frågor är ofta tätt sammanflätade. Just därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa att dina bolagsstrukturer är så enkla och funktionella som möjligt. Söderberg & Partners har ett team med specialister som både kan assistera dig och ditt företag med bokföring och redovisning. Vi kan också ta ansvar för din löpande bokföring, fakturering, årsredovisning och deklarationer. Läs mer om våra Företagstjänster.

Skatterätt

Som kund hos oss har du möjlighet att få skatterådgivning. Vid rådgivningen går vi genom din situation av betydelse för beskattningen. Sedan får du tydlig vägledning och rådgivning över vad som kan genomföras. Skatterätt är ingen exakt vetenskap, inte minst på grund av motsättningar mellan skyddet för det privata ägandet och en motiverad finansiering av det allmänna. Detta har medfört att förändringar av bestämmelser genom riksdagens beslut, eller klargörande från domstol, närmast tillhör det vardagliga. Därför kan det för många vara svårt och komplicerat att på egen hand hålla sig uppdaterad. Läs mer om Skatterätt.

Family Office

Som kund hos oss har du möjlighet att få hjälp av vårt Family Office. Det består av ett team erfarna specialister inom ekonomi, skatt, juridik och företagande. 

Genom Family Office hjälper vi privatpersoner, familjer och juridiska personer till exempel bolag, med hantering och rådgivning avseende den totala förmögenheten.

Långt ifrån alla har tid, möjlighet eller intresset att engagera sig i de ekonomiska och juridiska delarna av en familjeförmögenhet eller en juridisk person. Med hjälp av Family Office kan du fokusera på de delar av livet som du tycker är viktigast och samtidigt vara trygg i att dina tillgångar är i goda händer. Allt hanteras av ett team erfarna specialister som alltid arbetar för ditt bästa. Läs mer om vårt Family Office.