Företagsförsäkring

Riskanalys ger trygghet i verksamheten.

Företag exponeras mot allt fler risker och förmågan att hantera dessa påverkar både löpande verksamhet, anseende och marknadsposition. Genom en detaljerad riskanalys hjälper Söderberg & Partners företag att utforma ett optimalt försäkringsskydd, vilket ger både initiala och långsiktiga finansiella fördelar.

Söderberg & Partners medarbetare har lång erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer, stora som små. Vi hjälper er att identifiera de risker – både direkta och indirekta – som företaget är exponerat mot samt att utvärdera och prioritera olika behov. Utifrån denna riskanalys lägger vi upp en plan för att definiera, upphandla och implementera ett kundanpassat försäkringsskydd.

Försäkringsbolagen under luppen - granskning av företagsförsäkringar och försäkringsskydd

Vad händer om företag tecknat försäkringsskydd hos ett försäkringsbolag som inte kan fullfölja sina åtaganden? Söderberg & Partners analyserar ständigt försäkringsbolagens styrka och utvärderar finansiella riskmoment i deras strukturer. Dessutom granskar vi deras sätt att hantera skadeärenden, bedöma ersättningsnivåer och annat som i slutänden kan påverka ditt företag.

En bredd av försäkringar och försäkringsskydd

Söderberg & Partners förmedlar en bredd av försäkringslösningar till företag och industrier. Exempel på företagsförsäkringar vi har expertkunskap inom är:

  • Ansvarsförsäkringar
  • VD och styrelseansvar
  • Konsult- och rådgivaransvar
  • Egendom- och avbrottsförsäkringar
  • Entreprenadförsäkringar
  • Motorfordonsförsäkringar
  • Transportförsäkringar
  • Tjänstereseförsäkringar
  • Kreditförsäkringar
  • Förmögenhetsbrott