Kapital & Förmögenhet

Möjligheterna har blivit

större och många av produkterna mer komplexa. Du har stort ansvar för ditt eget kapital, en utveckling som ställer höga krav på dig.

Dina tillgångar behöver god översyn. Det innebär att du bör vara noggrann i valet av finansiell rådgivare. Söderberg & Partners är av uppfattningen att god investeringsrådgivning först och främst ska baseras på gedigen analys. Men det räcker inte. Dessutom ska den vara långsiktig, personligt anpassad och öppen.

Svenskt Kvalitetsindex utvärderar branschens aktörer och vi är stolta över att ha förmedlarbranschens mest nöjda kunder (2015). Därtill är vi ödmjuka inför det förtroende som följer med att 96 procent av våra kunder rekommenderar oss till sina vänner och kollegor (3s, 2015).

Vår investeringsrådgivning tar sin utgångspunkt i vedertagen akademisk forskning. Målsättningen är att du som kund ska bästa möjliga investeringsrådgivning. Vi på Söderberg & Partners värnar om det personliga mötet och förhoppningsvis ses vi på ett av våra många kontor som finns runt om i hela Sverige.

Kundlöften och värderingar

Vår investeringsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Analytiskt, Personlig och Öppen. Analys löper som en röd tråd genom hela Söderberg & Partners verksamhet. Vi tror på ett personligt engagemang och på personlig rådgivning. Därtill är det viktigt med öppenhet. Därför tror vi på en transparent intjäningsmodell.

Analytisk

Vår analys börjar med att vi analy­serar vår omvärld, till exempel konjunktur­utvecklingen. Anledningen är att den utvecklingen styr hur enskilda värdepapper som aktier kommer att utvecklas. När vi har en tydlig uppfattning om vår omvärld går vi vidare till nästa steg: att analysera enskilda marknader, branscher och placeringsprodukter. 

Även om analysen är komplex är vårt mål att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. Därför arbetar vi efter ett trafikljussystem. Rött ljus får marknader och produkter som vi avråder dig från att investera i. Gult ljus innebär att dessa kan vara bra i vissa fall. Grönt ljus får marknader och produkter som vår analysavdelning rekommenderar.

Personlig

Vi som arbetar på Söderberg & Partners är övertygade om att de flesta efterfrågar personlig rådgivning. Anledningen är att alla kunder är olika. Många gånger är det mest framgångsrika sättet att utforma en långsiktig investeringsstrategi att mötas på tu man hand. På så sätt lär vi känna dig som kund och vilka specifika förutsättningar som måste vara på plats för att du ska nå ditt långsiktiga avkastningsmål.

Öppen

För oss på Söderberg & Partners går öppenhet och förtroende hand i hand. Det innebär att vi är öppna med vår intjäningsmodell. På Söderberg & Partners lägger vi stor vikt vid att analysera och utvärdera de alternativ som finns, allt för att hitta de mest kostnadseffektiva och bästa produkterna utifrån varje kunds unika behov. Eftersom vi arbetar med något som vi benämner Fair Deal kan du som kund vara trygg med att vår ersättning är densamma oavsett val av produkt eller antal transaktioner. 

Fair Deal innebär att vi inte har intjäning på eventuellt courtage. De fondrabatter eller så kallade kick-backs som vi lyckas förhandla oss till av fondbolagen går tillbaka till dig som kund. Vår ersättning varken ökar eller minskar beroende på om du som kund tar mer eller mindre risk. På så sätt kan du vara trygg med att vi alltid agerar i ditt intresse som kund. 

Välkommen till Söderberg & Partners