Löner & Förmåner

Löner och Förmåner är

Söderberg & Partners webbaserade Shared Service Center för lönehantering och förmåner. Våra tjänster Payroll för lönehantering och Benefits för förmånshantering, kombinerar kraftfullt systemstöd, kompetent support och hög anpassningsbarhet för dig som kund. Tjänsterna kan användas i kombination eller oberoende varann.

Varför Löner och Förmåner?

  • Fokusera på kärnverksamheten och minska intern administrationen
  • Minska risken och sårbarheten vid sjukdom, driftstopp etc.
  • Tydlig prissättning
  • Tillgång till en modern och intuitiv tjänst med fokus på användaren
  • Webbaserat, glöm lokala installationer
  • Kunden i fokus, vi utvecklar för våra användare inte för teknikerna