Tjänstepension

Alla människor är

olika och behoven och förutsättningarna likaså. Vi erbjuder därför flera olika rådgivningstjänster. Syftet är att våra kunder alltid ska få den lösning som passar bäst.

Vi hjälper företagets medarbetare att hitta rätt på marknaden för tjänstepensioner. Med utgångspunkt i individens totala situation – förutom pensioner även sparande, försäkringar, lån, aktier, fonder och andra tillgångar – letar vi upp de produkter som har bra villkor och priser. Vi skapar tillsammans en plan för din tjänstepension.

Pensionsrådgivning och analys

Rådgivningen utgår från en omfattande analys av medarbetarens situation och kontinuerlig omvärldsbevakning. Vi är helt fristående, vilket borgar för att vi alltid och enbart ser till individens bästa i våra rekommendationer. Eftersom behoven skiljer sig åt, har vi delat in rådgivningstjänsterna i olika nivåer - normal, fördjupad och förenklad - med olika omfattning.

Heltäckande pensionsplan

En bra pensionsplan är pedagogiskt uppbyggd, heltäckande och tydlig med vilka förmåner du omfattas av. Vi hjälper våra kunder att förbättra en befintlig pensionspolicy eller skapa en helt ny. Med många institutioner och stiftelser bland våra kunder har vi också specialistkompetens inom aktuariell värdering, så att vi till exempel kan skapa nya premietrappor och med olika modellverktyg påvisa konsekvenserna av olika val.