Trygghetsförvaltning

Söderberg & Partners Trygghetsförvaltning

vänder sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens stora möjligheter utan att utsätta dig för den fulla risk som det kan innebära.

Premiepension

Trygghetsförvaltningen finns bland annat tillgänglig i premiepensionssystemet genom de två fonderna Söderberg & Partners Trygghet 75 PM och Söderberg & Partners Trygghet 80 PM. De är fritt valbara och ingen ytterligare avgift tas ut utöver den rabatterade förvaltningsavgift som framgår på Pensionsmyndighetens hemsida.

Tjänstepension

Genom Söderberg & Partners finns det också möjlighet att spara i Trygghetsfonderna till sin tjänstepension. Kontakta din rådgivare på Söderberg & Partners för mer information om detta.

Har du frågor kring ditt sparande eller förvaltningen

Tel: 08- 451 50 00
Mejl: info@soderbegpartners.se