Skip to main content Skip to main navigation

KKR lanserar Coronafond

KKR lanserar Coronafond

14 april · 2020

Söderberg & Partners delägare KKR har avsatt 50 miljoner dollar i en ny fond som ska hjälpa människor och platser som drabbats hårt av Coronakrisen. 

Under de senaste 44 åren har KKR hanterat många finansiella kriser, lokala katastrofer och globala utmaningar. Coronapandemin skiljer sig dock både i omfattning och när det kommer till dess inverkan över den globala ekonomin, lokala samhällen och våra personliga liv.

Som svar på detta har KKR lanserat en fond på 50 miljoner dollar. Fonden - KKR Relief Fund - har till syfte att stödja de människor och platser i samhället som drabbats hårdast av krisen.

KKR Relief Fund kommer att:

  • Stödja omedelbara behov hos ambulanspersonal och sjukvårdspersonal
  • Säkerställa livsmedelsäkerhet och stödja andra hjälpprogram för de mest utsatta i samhället
  • Bidra med förmåner och ekonomisk coaching för de drabbade företagens anställda och stötta den hårt drabbade arbetskraften
  • Hjälpa småföretag som upplever stora ekonomiska svårigheter
  • Samarbeta med ledande ideella organisationer och globala hjälpinsatser som fokuserar på att minska effekterna av covid-19

Utöver direkt stöd från KKR kommer kapitalet för KKR Relief Fund att finansieras genom betydande privata bidrag från bolagets ledning.

Kontakta oss