Skip to main content Skip to main navigation

Så hanterar svenska företag Coronakrisen

Så hanterar svenska företag Coronakrisen

24 mars · 2020

Mer än en tredjedel av Sveriges företag räknar med att behöva varsla eller permittera personal till följd av den rådande osäkerheten i ekonomin. Utdelning och lönerevision för de anställda får också stryka på foten medan bonusar och pensionsavsättningar förblir orörda, visar Söderberg & Partners enkätundersökning bland drygt 1000 svenska företag.

Vi på Söderberg & Partners har fått många frågor från våra kunder kring hur vi hanterar Coronasituationens alla aspekter, och om vi har insikter eller tips att dela med oss av kring hur andra företag gör? Vi genomförde därför en enkät bland våra kunder för att samla och dela insikter, utmaningar och tips. Vi hoppas att underlaget ska kunna hjälpa och vägleda företag i deras interna arbete med att hantera Coronasituationen, och vi vill tacka alla som ställt upp och svarat på enkäten!

Några av nyckeltalen från undersökningen:

 • Hälften av alla tillfrågade företag (49,8 %) uppger att ingen av deras anställda arbetar hemifrån. Endast 10 % uppger att samtliga anställda arbetar hemifrån, och resterande företag uppger att deras anställda arbetar hemifrån i den mån som de kan eller vill göra det.

 • Oron för de anställdas aktivitetsnivå vid hemmaarbete är hög. 53 % uppger att de inte tror att de anställda kan hålla samma aktivitetsnivå hemma som på arbetsplatsen. 10 % vet ej, och endast 37 % tror att aktivitetsnivån hos de anställda kan hållas på samma nivå.

 • 7 av 10 företag är oroliga för att de ska drabbas hårt ekonomiskt av den rådande situationen. En fjärdedel av de tillfrågade företagen uppger också att de tänker söka ekonomiskt stöd från det statliga stödpaketet, medan 41 % svarar att de ej fattat beslut om det ännu. Endast 34 % uppger att de ej avser att ansöka om medel från det statliga stödpaketet.

 • Företagens ekonomiska oro ser ut att yttra sig i främst utdelning och lönerevision. Nästan hälften av företagen uppger att de planerar att se över både årets utdelning och lönerevision med anledning av den rådande situationen.

 • Bonusar och pensionsavsättningar förblir orörda. Endast 21 % av företagen uppger att de planerar att förändra sina rörliga incitamentssystem, medan dubbelt så många - 43 % - svarar att de inte kommer att förändra sina rörliga incitamentssystem. Vidare svarar endast 13 % att de skulle kunna tänka sig att tillfälligt växla ned personalens pensionsavsättningar för att betala tillbaka dem senare när Coronasituationen stabiliserats.

 • Frågan om varsel och permittering delar företagen. Andelen företag som tror att de kommer at behöva varsla eller permittera personal (37 %) är i stort sett lika stor som andelen företag inte tror att de kommer att behöva varsla eller permittera personal (35 %). Samtidigt uppger 28 % att de i dagsläget inte kan svara på om de tror att de kommer att behöva varsla eller permittera personal.

 

Tips för hemmaarbete

Företagen som deltog i enkäten fick även möjlighet att dela med sig av tips på hur man kan hålla glöden och aktivitetsnivån uppe bland medarbetarna när de arbetar hemifrån. Nedan följer ett axplock av dessa tips och råd:

 • ”Använd Microsoft Teams för alla som har en tjänst som kan ha det. Skapa även grupper för olika avdelningar och dela med sig av tips/ideér för att öka kreativiteten. Håll löpande dialog mellan varandra så man fortsatt känner sig som ett Team.”

 • Peppa varandra, acceptera att alla hanterar oron olika utan att kritisera, stöd varandra istället och agera så som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.”

 • Håll blicken på det som händer efter Corona-viruset lättar!”

 • 'Roll Call' varje morgon. Ge medarbetarna möjlighet att ringa in varje morgon för ett kort möte och prata med varandra om viruset, situationen ute, hemma etc. Fråga hur dagen ser ut för dem. Snabba personliga avstämningar ett par gånger i veckan där de får ventilera sådant de inte vill prata om i grupp. Ensamhet, rädsla ångest etc. Viktigt att vara närvarande som chef.”

 • Dagliga informationsmejl med pepp från Ledningen - Skypefika med kollegor - Lunchpromenader på distans via telefon.”

 • ”Att vara transparent med hur utvecklingen är i egna företaget, hur det påverkas av situationen och vilka möjligheter vi kan använda oss av.”

 • Vi jobbar inte hemifrån. Men vi är lugna i ledningen och pratar mycket med personalen om att vi tillsammans kommer att lösa det här.”

 • ”Framhåll de positiva effekterna av att arbeta hemma och se det som något positivt som kan erbjudas i framtiden för de som vill eller har behov av det i olika situationer i livet.”

Enkätfrågorna besvarades under perioden 19-23 mars av personer i befattningen HR-chef/personalchef/VD/ekonomichef på 992 olika svenska företag. Samtliga företag är kunder till Söderberg & Partners. Företagen uppgav följande svar på bakgrundsfrågorna om hur många anställda de har och i vilken sektor de är verksamma:

 

Highcharts loading....
Highcharts loading....

 

Kontakta oss