Skip to main content Skip to main navigation

Så kan du och ditt företag stötta kampen mot Coronaviruset

Så kan du och ditt företag stötta kampen mot Coronaviruset

2 april · 2020

Söderberg & Partners har donerat 1 miljon kronor till FN och WHOs nystartade fond som ska finansiera den globala bekämpningen av Coronavirusets spridning över världen. 

Fonden, som heter COVID-19 Solidarity Response Fund, har startats av UN Foundation, Swiss Philanthropy Foundation och WHO. Målet med fonden är att finansiera initiativ för att förstå smittspridningen bättre, tillhandahålla skyddsutrustning till vårdpersonal, skapa intensivvårdsplatser, påskynda utvecklingen av vaccin och förstärka leveranskedjor.

Det finansiella målet är att samla in minst 675 miljoner dollar, det vill säga cirka 6,5 miljarder kronor, fram till slutet av april.

Både företag och privatpersoner kan donera, och alla bidrag behövs för att nå det finansiella målet. Hjälp oss därför gärna att sprida ordet om fonden och uppmana företag och privatpersoner att donera för att stötta arbetet med att begränsa spridningen!

Du hittar mer information om fonden och om hur du donerar på denna länk:

https://covid19responsefund.org/

 

Kontakta oss