Skip to main content Skip to main navigation

Stöd till Söderberg & Partners kunder

Till följderna av coronaviruset uppstår nya utmaningar och marknadssituationen är mycket speciell. För att stötta våra kundföretag har vi tagit fram följande erbjudanden för att om möjligt underlätta i befintlig situation:

En timmes kostnadsfri:

  • Juridisk familjerådgivning till S&P-kunder vid bokning innan sista april
  • Konsultation till företagsledning kring pension och andra policyfrågor via S&P Consulting Services
  • Konsultation till företag kring korttidspermitteringar och lönefrågor via Novare Pay Consulting

Dessutom:

  • Digital marknadsföring gratis genom Söderberg & Partners förmånsportal Benefits
  • Kompletterande försäkringar (till så låg kostnad som möjligt) vid hemarbete genom Söderberg & Partners Gruppförsäkringsavdelning

 

Kontakta er rådgivare för mer information och möjlighet att boka in något eller några av aktiviteterna ovan.

Kontakta oss