Skip to main content Skip to main navigation

Olofsdalsvägen 47

302 41
Halmstad


Contacts

Jonas Holmkvist

Rådgivare Kapitalrådgivning & Försäkring


+46 733 52 22 81
+46 35 710 70 04

Kristofer Alm

Rådgivare Liv


+46 707 63 01 82
+46 35 27 61 34

NC

Niklas Carvander

Rådgivare Kapitalrådgivning


+46 708541270
+46 357106131

Patric Nordbrandt

Rådgivare Kapitalrådgivning & Försäkring


+46 733 52 22 01
+46 35 710 70 03

Robert Thorell

Rådgivare Liv


+46 70 9315609

Roger Isaksson

Rådgivare Liv


+46 708 54 12 96
+46 35 710 10 63

Sanny Erixon

Rådgivare Liv


+46 708 54 88 55
+46 35 27 61 32

Stephan Artursson

Rådgivare Kapitalrådgivning & Liv


+46 708 54 12 50
+46 35 710 10 61

Contact us