Skip to main content Skip to main navigation

Konkurrensutsätt din försäkringslösning

Kontaktpersoner

André Sjöberg

Rådgivare Sak

+46 72 855 52 44

Adam Karlsson

Rådgivare Sak

+46 72 855 52 90

Viktor Norling

Rådgivare Sak

+46 72 855 52 87

Cristina Anelli

Rådgivare Sak

+46 72 855 51 00

Söderberg & Partners © 2020 All rights reserved.

Kontakta oss