Skip to main content Skip to main navigation

Benefits

Benefits

Benefits är Söderberg & Partners lösning för att effektivt administrera och synliggöra hela företagets kompensationspaket.

På dagens arbetsmarknad konkurrerar arbetsgivare inte bara med sitt lönekuvert. För att attrahera rätt kompetens erbjuds ofta olika former av förmåner, t.ex. försäkringar, bilförmån, friskvårdspott eller ögonlaseroperationer mot bruttolöneavdrag. Med ett ökat förmånsutbud belastas företagets HR-avdelning med en allt tyngre administrativ börda. Många arbetstimmar går åt till att exempelvis upphandla leverantörserbjudanden, administrera avräkningen emot förmånspotter eller bara hantera momsen korrekt. Inte sällan är merparten av arbetsstyrkan ändå inte medveten om de förmåner de faktiskt är berättigade till.

Med Benefits kan arbetsgivaren släppa de administrativa momenten. Hela kompensationspaketet synliggörs och i den interaktiva lönespecifikationen ges medarbetaren en total ekonomisk överblick av allt från pensionsavsättningar, löneutbetalningar till gruppförsäkringspremier. All kompensation ifrån arbetsgivaren kan synliggöras och förklarande texter kan kopplas så att medarbetaren kan ta del av just den informationen hon eller han söker.

Arbetsgivarens ekonomiavdelning förses med en samlingsfaktura och löneadministratören med en löneavdragsfil.

 

Delar av Benefits innehåll

  • Upphandling och synliggörande av förmånserbjudanden
  • Förmånsadministration
  • Interaktiv lönespecifikation
  • Samfakturering av löneförmåner
  • Månatliga löneavdragsfiler
  • Integration med Söderberg & Partners övriga system
Kontakta oss