Skip to main content Skip to main navigation

 

 

PENSION TALKS

Hållbara medarbetare

- Nyckeln till finansiellt välmående företag

Vilket ansvar ska företag och medarbetare ta för att bidra till ett hållbart arbetsliv? Och hur skapar hållbara medarbetare finansiellt välmående företag? Välkommen till ett digitalt event med fokus på Agenda 2030 och de sociala hållbarhetsmålen där vi fördjupar oss i dessa frågor.

Vi träffar Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, som kommer att berätta om social hållbarhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi gästas även av Fredrik Bengtsson, psykolog och hållbarhetskonsult, som har stor erfarenhet av strategiskt och operativt hälsoarbete inom näringslivet. 

Med oss i studion är även Ewa Skiöldebrand, Corporate Health Manager på Söderberg & Partners. Ewa berättar om vikten av att ha insikt, kunskap och ekonomisk kontroll över bolagets viktigaste tillgång – medarbetarna.

Innehållet i korthet:

icon-check-circle2.jpg Vilket ansvar ska företag och medarbetare ta för att bidra till ett hållbart arbetsliv, och hur?
icon-check-circle2.jpg Hur hänger social hållbarhet ihop med en hållbar samhällsutveckling, och vad det innebär i praktiken?
icon-check-circle2.jpg Hur kan företag investera i sina medarbetare och vilka åtgärder kan man göra för att öka produktivitet?

 

Play

Kontakta oss