En sammanslutning av statligt auktoriserade översättare

Föreningens medlemmar representerar fler än 30 auktorisationsspråk, utför alla slags översättningar till/från sina respektive auktorisationsspråk och åtar sig uppdrag från myndigheter, företag och privatpersoner. Vissa translatorer har auktorisation för översättning både till och från svenska. En auktoriserad översättare kallas auktoriserad translator.

Föreningens medlemmar

  • utför alla slags kvalificerade översättningar

  • har lagstadgad tystnadsplikt

  • arbetar efter vedertagna yrkesetiska regler

  • har rätt att använda Kammarkollegiets officiella translatorsstämpel för bestyrkande av översättningar

 

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel.  Det är myndigheten Kammarkollegiet som auktoriserar translatorer efter att översättaren har godkänts i prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Innan auktorisation utfärdas gör Kammarkollegiet en kontroll av kandidatens redbarhet. Endast fysiska personer kan få translatorsauktorisation, inte översättningsföretag eller -förmedlingar.

Mer info: www.aukttranslator.se 

Specialanpassad företagsförsäkring

Tack vare samarbetet med Sveriges Facköversättarförening, SFÖ, har vi nöjet att presentera FATs specialanpassade företagsförsäkring. Försäkringen är framtagen speciellt för översättare och har en unik omfattning och premie.
Ladda ner produktblad 

Kontakt

Vid frågor om försäkringen vänligen kontakta:

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm

Åke Arén (ansvarig försäkringsförmedlare)
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
Telefon: 08-700 51 70