Företags­försäkring

För vem och vilken typ av verksamhet?

Försäkringen gäller för medlemmar i Psykologföretagarna inom Sveriges Psykologförbund som bedriver egen psykologverksamhet. Omfattningen är framtagen och anpassad efter en normal psykologverksamhet och innehåller bland annat egendoms-, ansvars-, avbrotts-, och patientförsäkring. Företag med en omsättning som överstiger tio miljoner kronor per år eller med aktiva delägare som inte är medlemmar i Psykologföretagarna omfattas inte av försäkringen (i dessa fall kan en rabatterad premie på en individuell försäkring erbjudas).

Försäkringen gäller inte för:

  • inköp, lagerhållning och försäljning

  • uthyrning av såväl personal som lös och fast egendom

  • verksamhet som sysselsätter behandlande läkare och/eller sjuksköterskor

Tilläggsförsäkringar

Utöver den kollektiva företagsförsäkringen är det även möjligt att teckna flera tilläggsförsäkringar utifrån behov. Exempelvis:

  • Motor

  • Sjukavbrott

Kontakt

Vid frågor om försäkringen vänligen kontakta:

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm

Åke Arén (ansvarig försäkringsförmedlare)
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
Telefon: 08-700 51 70

Vid skada

Vid skadeärenden - vänligen kontakta försäkringsbolaget Moderna Försäkringar för att göra en anmälan.

Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 

Telefon kontorstid: 0200 – 22 23 24
Efter kontorstid: 0200 – 21 21 20
Telefax: 08-56 200 653
E-post: skadorforetag@modernaforsakringar.se