Psykolog­företagarna

Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring och försäkringsgivare är Moderna Försäkringar. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen och dess olika moment. Observera att denna försäkringsöversikt inte utgör en del av tecknat försäkringsavtal. För försäkringsavtalet gäller fullständiga försäkringsvillkor.

Företags­försäkring

För vem och vilken typ av verksamhet?

Försäkringen gäller för medlemmar i Psykologföretagarna inom Sveriges Psykologförbund som bedriver egen psykologverksamhet. Omfattningen är framtagen och anpassad efter en normal psykologverksamhet och innehåller bland annat egendoms-, ansvars-, avbrotts-, och patientförsäkring. Företag med en omsättning som överstiger tio miljoner kronor per år eller med aktiva delägare som inte är medlemmar i Psykologföretagarna omfattas inte av försäkringen (i dessa fall kan en rabatterad premie på en individuell försäkring erbjudas).

Försäkringen gäller inte för:

  • inköp, lagerhållning och försäljning

  • uthyrning av såväl personal som lös och fast egendom

  • verksamhet som sysselsätter behandlande läkare och/eller sjuksköterskor

Tilläggsförsäkringar

Utöver den kollektiva företagsförsäkringen är det även möjligt att teckna flera tilläggsförsäkringar utifrån behov. Exempelvis:

  • Motor

  • Sjukavbrott

Kontakt

Vid frågor om försäkringen vänligen kontakta:

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm

Åke Arén (ansvarig försäkringsförmedlare)
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
Telefon: 08-700 51 70

Vid skada

Vid skadeärenden - vänligen kontakta försäkringsbolaget Moderna Försäkringar för att göra en anmälan.

Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 

Telefon kontorstid: 0200 – 22 23 24
Efter kontorstid: 0200 – 21 21 20
Telefax: 08-56 200 653
E-post: skadorforetag@modernaforsakringar.se