Skip to main content Skip to main navigation

God Jul och Gott Nytt år önskar Söderberg & Partners

kort-god-jul-utan-logga.png

17 december · 2018

Vi vill tacka er för året som gått och det förtroende ni gett oss. Vi är stolta att dagligen få arbeta för att bevara och förädla det i en föränderlig bransch och marknad.

För sjunde året i rad är vi den aktören med högst kundnöjdhet av alla försäkringsförmedlare enligt Svenskt Kvalitetsindex. I samma anda har vi i Kantar Sifo Prosperas branschundersökningen kommit ut som årets komet då vi klättrat snabbast av alla Private Banking-aktörer i Sverige. Vi rankas som bäst bland annat på det personliga mötet, service och etik, vilket är delar som Söderberg & Partners värdesätter högt och arbetar mycket med.

Nöjda kunder är det absolut viktigaste och att ni uppskattar vårt samarbete är det som betyder allra mest för oss. Vi är dock mycket medvetna om att för att behålla så fina betyg behöver vi bli ännu bättre nästa år.

Söderberg & Partners växer

Vi har bra tillväxt och resultat inom samtliga affärsområden. Mycket har hänt under året och vi välkomnar en mängd nya bolag som blivit en del av Söderberg & Partners. Alla nya bolag bidrar med mycket kunskap och viktig erfarenhet så det är med stolthet och framtidstro vi ger oss in i 2019.

Vi växer även utanför Sverige. Vår expansion som inkluderar Norge, Danmark, Finland och Nederländerna, ger oss möjlighet att stötta er kunder som har behov av expertis i andra länder.  

 

Summering av börsåret

När vi blickar tillbaka på året kan vi notera att konjunkturcykeln har gått in i ett senare skede. Den synkrona återhämtningen som varit tydlig under tidigare år övergick till avmattningstendenser i mitten av 2018. Den tilltagande handelskonflikten och den penningpolitiska åtstramningen satte under året prägel på konjunkturen och värdepappersmarknaderna. En effekt av detta var att avkastningen har skiljt sig mer mellan olika marknader än tidigare år och vi räknar även inför nästa år att denna trend består. Tack vare att våra analytiker ständigt bevakar marknadens trender kan vi hela tiden ligga i framkant.

 

Hållbarhetsarbetet fortsätter

Året har generellt präglats av många tankar kring miljön och klimathotet. Vi har under en längre tid fokuserat många av våra analyser kring hållbarhet, hållbara fonder och möjlighet till aktiv påverkan med hjälp av dina pensionspengar. Under det gånga året har vi tagit ytterligare steg genom att klimatkompensera våra medarbetare, både på arbetet och fritiden – där vi utmanar andra aktörer att hänga på.

Som en del av vårt CSR-arbete har flera medarbetare också varit engagerade i arbetet med föreningen Barn till Ensamma Mammor. Här har vi nyligen arrangerat en uppskattad tillställning för ensamstående mammor och deras barn – vilket känns extra bra i magen nu i juletid.

 

Vi vill tacka dig för året som gått och ser fram emot ett spännande 2019 tillsammans!

Från oss alla till er alla – En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kontakta oss