Skip to main content Skip to main navigation

Almega Hemserviceföretagen

Almega Hemserviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som tillhandahåller hög kompetens i arbetsgivar- och näringspolitiska frågor. Almega Hemserviceföretagen organiserar företag som har som affärsidé att underlätta vardagen för kunden i eller i direkt anslutning till dennes hem. Branschen verkar med kollektivavtal tecknat med Kommunal och Ledarna.

Almega Hemserviceföretagens egen företagsförsäkring

Almega  Hemserviceföretagen har tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram en specifik företagsförsäkring för Almega Hemserviceföretagens medlemmar. Resultatet är en mycket omfattande försäkring till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Försäkringen är framtagen för Almega Hemserviceföretagens medlemmar och endast dessa tillåtes teckna denna förmånliga försäkring.

 

Tre goda skäl att välja Almega Hemserviceföretagens egna försäkring:

  1. Omfattande grundskydd.
  2. Anpassad till er verksamhet.
  3. Konkurrenskraftig premie tack vare Almega Hemserviceföretagens storlek.
 

Förutom den breda grundomfattningen har ni möjlighet att bygga på försäkringen med olika tilläggsförsäkringar för att ytterligare anpassa försäkringen till att passa just ert företag!

 

Broschyrer och blanketter:

Broschyr 

Offertansökan 

 

Hemsida: www.serviceforetagen.se 

 

För mer information om Almega Hemserviceföretagens företagsförsäkring kontakta Söderberg & Partners på telefon 08-700 51 70 eller maila oss på fredsgatan@soderbergpartners.se

 

Offertförfrågan

Söderberg & Partners sköter all administration samt rådgivning för Almega serviceentreprenörernas företagsförsäkring. 
 
Vid frågor och hjälp vid ifyllande av underlaget kontakta: 
 
Söderberg & Partners
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm 
Tel. 08 – 700 51 70 

Skador

Vid skador kontaktas försäkringsbolaget Moderna Försäkringar direkt, Söderberg & Partners är behjälpliga vid frågor. 

Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 

Telefon kontorstid: 0200 – 22 23 24 Efter kontorstid: 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08-56 200 653 
 

Om du är missnöjd med skaderegleringen? 

Det är av yttersta vikt att föreningen känner att de har fått rätt skadereglering. Därför har försäkringsgivaren tillsammans med Almega Hemserviceföretagen och Söderberg & Partners har en försäkringskommitté bildats. I kommittén kommer bland annat skador behandlas om företag inte är nöjda eller önskar ett klargörande av regleringen. Vid anmälan till försäkringskommittén kontakta Söderberg & Partners. 


Söderberg & Partners
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm. T

Telefon 08-700 51 70

Försäkringsomfattning

För kort beskrivning av försäkringens omfattning: 

 
• Egendom 
• Avbrott 
• Ansvar 
• Maskin 
• Rättsskydd 
• Omhändertagen egendom 
• Transport 
• Besöksolycksfall 
• Kris 
• Överfall 
• Förmögenhetsbrott 
• Sjukavbrott 
• Olycksfallsförsäkring 
• Tjänsteresa 
• Allrisk Special Grundsjälvrisk: 20% av basbeloppet. 
 

Begreppsförklaring

För att underlätta ifyllandet av offertunderlaget har följande sammanställning gjorts över vanliga försäkringstekniska begrepp. 

Om du önskar informationen i utskrivbart format klicka här > 

Självrisk: Självrisk är den del av skadebeloppet som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren själv får svara för och som alltså alltid dras av från försäkringsersättningen. 

Grundsjälvrisk: Grundsjälvrisk är den lägsta självrisk som utgår om inte försäkringsvillkoren anger annat. Föreningen har möjlighet att välja mellan följande grundsjälvrisker: 
0,2 basbelopp (8 500 kr) 
0,5 basbelopp (21 200 kr) 
1 basbelopp (42 400 kr) 

Basbelopp: Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring. 
2010 är prisbasbeloppet 42 400 kr 
2011 är prisbasbeloppet 42 800 kr 

Årsomsättning: Med årsomsättning avses försäljningsvärdet för senast avslutat räkensskapsår för såld, levererad vara eller utförda tjänster. Årsomsättningen redovisas exklusive mervärdesskatt (moms). Vid nystartad verksamhet anges den uppskattade/budgeterade årsomsättningen.

Försäkringsställe: Den plats som anges i försäkringsbrevet med gatuadress, kvartersnummer, fastighetsbeteckning där försäkrad egendom förvaras. Flera försäkringsställen kan uppges.

Sjukavbrott: (Avbrott vid arbetsoförmåga) Försäkringen ersätter företagets fasta kostnader om någon nyckelperson drabbas av arbetsoförmåga. Försäkringen gäller för angiven person och med uppgivet belopp. Namn och personnummer samt önskat försäkringsbelopp uppges i offertförfrågan samt kommer att anges i försäkringsbeviset. 

Allrisk special: Försäkringen tecknas för egendom som medföres på resor, till exempel bärbara datorer eller annan dyrbar utrustning. I offertförfrågan uppges värdet på utrustningen som också sedan kommer att anges i försäkringsbeviset. 

Kontakt

Söderberg & Partners handhar all administration för Almega Hemserviceföretagen företagsförsäkring. 

 
Vid frågor beträffande omfattning, premie med mera är kontaktuppgifterna enligt nedan: 
 
Söderberg & Partners
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm. 
 
Tel. 08 – 700 51 70 

Kontaktperson: 

Charlotte Arén


Vid skada, kontakta: 

Vid skador kontaktas försäkringsbolaget Moderna Försäkringar direkt, Söderberg & Partners är behjälpliga vid frågor. 
 
Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 
 
Telefon kontorstid: 0200 – 22 23 24 
Efter kontorstid: 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08-56 200 653 
 
Kontakta oss