Skip to main content Skip to main navigation

Skador

Vid skadeärenden kontaktas försäkringsbolaget Moderna Försäkringar.

Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 

Telefon kontorstid: 0200 – 22 23 24 Efter kontorstid: 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08-56 200 653 
 

Om du är missnöjd med skaderegleringen? 

Det är av yttersta vikt att föreningen känner att de har fått rätt skadereglering. Därför har försäkringsgivaren tillsammans med Almega Hemserviceföretagen och Söderberg & Partners har en försäkringskommitté bildats. I kommittén kommer bland annat skador behandlas om företag inte är nöjda eller önskar ett klargörande av regleringen. Vid anmälan till försäkringskommittén kontakta Söderberg & Partners. 


Söderberg & Partners
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm

Telefon 08-700 51 70
Kontakta oss