Skip to main content Skip to main navigation

Skador

Vid skada, kontakta: 

Vid fastighetsskada:

Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Telefon: 08 – 410 63 700
E-post: skador@protectorforsakring.se

För övriga frågor – ej försäkringsfrågor - Bostadsrätternas Medlemsservice 
Bostadsrätterna 
Box 1353 
111 83 Stockholm 
Telefonnummer 08-501 150 00 
Vid problem med skadedjur:

Anticimex
www.anticimex.se
Telefon: 075 – 245 10 00
E-post: kundservice@anticimex.seOm du är missnöjd med skaderegleringen?

Det är av yttersta vikt att föreningen känner att de har fått rätt skadereglering. Därför har försäkringsgivaren tillsammans med Bostadsrätterna och Söderberg & Partners bildat en försäkringskommitté. I kommittén kommer bland annat skador behandlas där bostadsrättsföreningen inte är nöjd eller önskar ett klargörande av regleringen.

Vid anmälan till försäkringskommittén kontakta Söderberg & Partners
Kontakta oss