Skip to main content Skip to main navigation

Försäkringar

Försäkringar

Vi har lång och gedigen erfarenhet av försäkringsmarknaden och kan skräddarsy försäkringslösningar för företag samt organisationer. Vårt mål är att våra kunder ska ha rätt försäkring till rätt pris. Behöver ni se över ert försäkringsskydd? 

Välkomna att kontakta oss på 08-700 51 70 

Fastighetsförsäkring

Vi på Allians Försäkringsmäklare är specialiserade på fastighetsförsäkring för bostadsrättsföreningar. Det är av största vikt att en bostadsrättsförening är rätt försäkrad, inte minst för styrelsen som bär ansvaret, inte bara för försäkring utan också för mycket annat. 

 
Av erfarenhet vet vi att det är svårt att förutse allt som kan drabba en bostadsrättsförening i form av skador på egendomen, tvister eller annat obehag. Vårt arbete är att se till att bostadsrättsföreningen är rätt försäkrad och till rätt pris! 
 
Villkor och omfattning skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen och det är inte alltid den dyraste försäkringen som är den bästa, att regelbundet se över sitt försäkringsskydd är viktigt, vilket vi gör åt våra bostadsrättsföreningar. 


Vanligaste skadan i en bostadsrättsförening 

Den vanligaste och mest kostsamma skadan som inträffar i en fastighet är vattenskadan. Tyvärr är juridiken och försäkringsvillkoren svåra att förstå för en lekmannastyrelse. Vi hjälper våra bostadsrättsföreningar att reda ut begreppen! Inte minst för att förstå fördelningsprincipen mellan bostadsrättshavarna och bostadsrättsföreningen. 


Fastighetsförsäkring för Bostadsrätternas medlemmar 

Tillsammans med Bostadsrätterna (tidigare SBC) har vi tagit fram en specifik fastighetsförsäkring för Bostadsrätternas medlemmar. Resultatet är en mycket omfattande försäkring med delar som inte finns någon annanstans på marknaden, till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Är er bostadsrättsförening medlem i Bostadsrätterna-kontakta oss för mer information. 

Företagsförsäkring

Företag har behov olika av försäkringar för verksamheten. Många företags försäkringsskydd är tyvärr otillräckligt och felaktigt. Det bygger på gamla fakta samt felaktig statistik. Vi kan hjälpa dig att definiera och kartlägga riskerna i ditt företag, samt föreslå ett heltäckande försäkringsskydd.

Med vår långa erfarenhet av försäljning ser vi till att alla våra företagsförsäkringskunder är rätt försäkrade och kan känna sig trygga i sin verksamhet. 
Kontakta oss för mer information.
Kontakta oss