Skip to main content Skip to main navigation

Försäkring för pensionärer

Försäkring för pensionärer

Om du blir avtalspensionär före fyllda 65 år, kan du ha kvar dina försäkringar i form av Polisförbundets medlemsförsäkringar för passiva medlemmar, till och med månaden du fyller 67 år.

Passiv medlem

Som passiv medlem omfattas man inte längre av Polisförbundets obligatoriska försäkring. Passiv medlem erbjuds behålla motsvarande personförsäkringar de haft sedan tidigare, men där omfattningen och kostnaden är en annan.

Försäkringsvillkoret är detsamma som för frivillig personförsäkring.

Observera att tidigare inskickat förmånstagarförordnande upphör vid övergång till personförsäkringar för passiva medlemmar. Läs mer i Premie- och infoblad:

Premie- och infoblad Passiva medlemmar

Passiv medlem kan både behålla och nyteckna sakförsäkringar genom Polisförbundet.

Seniormedlem

Seniormedlemmar omfattas inte av de obligatoriska försäkringarna. De frivilliga personförsäkringarna upphör och man erbjuds istället särskilt anpassade seniorförsäkringar. Seniormedlem kan fortsatt behålla och teckna sakförsäkringar.

Seniorförsäkring förköpsinformation

Seniorförsäkring villkor

Ansökan Seniorförsäkring

 

 

Kontakta oss