Skip to main content Skip to main navigation

Vid inträffad skada

Anmäl skada på hus/hem/bil

Du kan anmäla skada genom att skicka e-post till skador@gjensidige.se eller ringa på 0771-326 326 (telefontid 10.00-15.00). Du kan också anmäla skada hos Gjensidige

Vid motorskada kan ringa 0771-614 614

Om du befinner dig utomlands kan du ringa +45 88 24 73 20 dygnet runt

Personförsäkring, skada efter 1 april 2018

Om du har en sjukvårdsförsäkring och har behov av vård eller rådgivning, kontakta Euro Accidents Medicinska Kundcenter på telefonnummer 0771-10 50 10, vardagar kl. 07.00-17.00. Spara gärna numret i din telefon för framtida bruk. För lättare åkommor kan du använda Euro Accidents E-vårdstjänst. Du kan även hantera dina vårdbesök genom att använda Euro Accidents app.

Läs mer om hur du bokar vård via denna länk

Vill du anmäla en olycksfallskada, sjukskrivning eller sjukdom, gör du det genom att fylla i en skadeanmälan.Telefonskadereglering kan tillämpas för olycksfallsskador som ligger nära i tiden. Det gäller enklare skador där det t.ex. är frågan om att ersätta vårdkostnader och läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Du är alltid välkommen att ringa Euro Accidents skadereglerare på telefonnummer 0771-10 50 13 för att kontrollera om din skada är möjlig att reglera över telefon. 

Skadeanmälan skickas till Polisförbundet Försäkring, C/o Söderberg & Partners, Box 31, 851 02 Sundsvall. 


Blanketter för skadeanmälan

Skadeanmälan Olycksfall

Skadeanmälan Sjukförsäkring 36 mån inkl Diagnoskapital

Skadeanmälan Obligatorisk Sjukförsäkring

Skadeanmälan Kritisk sjukdom - Diagnosförsikring barn

Skadeanmälan Barn och Ungdomsförsäkring

Skadeanmälan Dödsfall

Skadeanmälan Dödsfall Seniorförsäkring

Om du har frågor hur du anmäler en personskada, kontakta Polisförbundet Försäkring

E-post: forsakringar@polisforbundet.se 
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

Personförsäkring, skada inträffad före 1 april 2018

Vill du anmäla en olycksfallskada, sjukskrivning eller sjukdom som inträffat före 1 april 2018, kan du göra detta genom att kontakta Folksam (tidigare Förenade Liv) gällande:   

• Olycksfall: 08-700 40 35,                      olycksfall@folksam.se
• Sjukdom eller dödsfall: 08-700 40 60, livsjuk@folksam.se
• Barnsjuk och gravid: 08-700 40 20,      barnsjuk@folksam.se
• Sjukvård: 08-700 42 70,                         sjukvardsforsakring@folksam.se

Kontakta oss