Skip to main content Skip to main navigation

Försäkring för pensionärer

Försäkring för pensionärer

Som avtalspensionär eller motsvarande kan du ha kvar dina förbundsförsäkringar i form av Polisförbundets medlemsförsäkring för passiva medlemmar till och med månaden du fyller 67 år.

Passiv medlem

Som passiv medlem omfattas man inte längre av Polisförbundets obligatoriska försäkring. Passiv medlem erbjuds behålla motsvarande personförsäkringar de haft sedan tidigare, men där omfattningen och kostnaden är en annan. Läs mer om priser och omfattningen för Passiva medlemmar här Passiv medlem kan fortsatt behålla och teckna sakförsäkringar.

Premie- och infoblad Passiva medlemmar

Seniormedlem

Seniormedlemmar omfattas inte av de obligatoriska försäkringarna. De frivilliga personförsäkringarna upphör och man erbjuds istället särskilt anpassade seniorförsäkringar. Seniormedlem kan fortsatt behålla och teckna sakförsäkringar.

Seniorförsäkring förköpsinformation

Seniorförsäkring villkor

Ansökan Seniorförsäkring

 

 

Kontakta oss