Skip to main content Skip to main navigation

Vi erbjuder trafikförsäkring som är obligatorisk för fordon i
trafik enligt svensk lag. Utöver trafikförsäkring kan du även
välja mellan halvförsäkring och helförsäkring som täcker allt
från stöld till vagnskada och brand. Försäkringen gäller för
förare och passagerare i fordonet och därutöver omfattar
även trafikförsäkringen skada på tredje man.

Trafikförsäkring: Skador på annans egendom samt
personskador.
Halvförsäkring: Trafikförsäkring inklusive brand, glas,
stöld, räddning, rättskydd, maskin, allrisk samt krisförsäkring.
Helförsäkring: Halvförsäkring inklusive vagnskada.

Vi erbjuder dessutom en rad tilläggsförsäkringar att komplettera
din bilförsäkring med, såsom djurkollision, hyrbilsförsäkring
och assistans.

Dokument
Produktfaktablad
Förköpsinformation
Villkor
Allmänna villkor

Med en hemförsäkring skyddas du, din familj och sakerna ni
äger. Försäkringen innehåller bland annat en reseförsäkring,
överfallsskydd, en ansvarsförsäkring om du skulle bli
skadeståndsskyldig och en rättsskyddsförsäkring om du
skulle hamna i en tvist. Oavsett om du bor i en hyres- eller
bostadsrätt har vi en försäkring anpassad efter dina behov.

Dokument
Produktfaktablad Hem
Produktfaktablad Bostadsrätt
Förköpsinformation Hem
Villkor Hem
Allmänna villkor

Villahem är hemförsäkringen för dig som äger ett hus. Försäkringen
gäller för dig, din familj och omfattar huset, tomten
och sakerna ni äger. Försäkringen innehåller bland annat en
reseförsäkring, överfallsskydd, en ansvarsförsäkring om du skulle
bli skadeståndsskyldig och en rättsskyddsförsäkring om du skulle
hamna i en tvist.

Dokument
Produktfaktablad Villahem
Förköpsinformation Villahem
Villkor Villahem
Tilläggsvillkor Hem/Villahem
Allmänna villkor

En försäkring för dig som äger ett fritidshus och som skyddar ditt
andra hem mot de vanligaste skadorna. Försäkringen omfattar
dig och dina familjemedlemmar och gäller för huset, tomten och
de saker ni äger och förvarar i huset. Försäkringen innehåller
även en ansvarsförsäkring om du som fastighetsägare skulle bli
skadeståndsskyldig och en rättsskyddsförsäkring om du skulle
hamna i en tvist som rör fastigheten. Fritidshusförsäkringen kan
även kompletteras med ett antal tillägg:


• Allrisk byggnad och tomtmark
• Småbåt
• Bostadsrätt
• Uthyrning

 

Dokument
Produktfaktablad Fritidshus
Förköpsinformation Fritidshus
Villkor Fritidshus
Allmänna villkor

Nytt för i år är att vi nu har glädjen att kunna erbjuda
djurförsäkringar för din familjs fyrbenta familjemedlemmar.
Det finns möjlighet att teckna försäkring för hund, katt och
häst som även kan kompletteras med ett antal tillägg efter
behov.

Hund: Livförsäkring, veterinärvårdsförsäkring samt
tilläggsförsäkringarna kennelförsäkring och tandvårdsförsäkring.
Katt: Livförsäkring, veterinärvårdsförsäkring samt
tilläggsförsäkringarna katteriförsäkring och tandvårdsförsäkring.
Häst: Möjlighet att välja hel eller begränsad liv- och
veterinärvårdsförsäkring samt tilläggsförsäkringarna
tandvårdsförsäkring och foster- och fölförsäkring.

Dokument
Produktfaktablad Hund
Förköpsinformation Hund
Villkor Hund
Produktfaktablad Katt
Förköpsinformation Katt
Villkor Katt
Produktfaktablad Häst
Förköpsinformation Häst
Villkor Häst
Allmänna villkor

 

• Släpvagn
• Hästsläp
• Motorcykel
• Moped
• Snöskoter och fyrhjuling
• Husbil
• Husvagn
• Lätt lastbil
• Tung lastbil
• Traktor och motorredskap

Inom personbil kan du teckna Trafikförsäkring , Halvförsäkring (som förutom Trafikförsäkring även innehåller Brand, Glas, Stöld, Räddning, Maskinskada, Rättskydd, Krishjälp samt Allrisk Bil) samt Helförsäkring (som utöver momenten i Halvförsäkring även innehåller Vagnskademoment).

Till Hel- eller Halvförsäkring kan du teckna vårt Pluspaket som innehåller Assistans & Självriskreducering, Hyrbil samt Trafikolycksfall.

Bilförsäkring

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Du kan teckna den hemförsäkring som täcker just dina behov. Du kan välja mellan att teckna Bas, Lagom eller Plus. 

Till de olika omfattningarna kan tilläggsförsäkringar tecknas i form av Småbåtsförsäkring, Uthyrningsförsäkring, Bostadsrättsskydd samt Bostadsrätt på annan adress.

Hemförsäkring

 

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Anpassa din Villahemförsäkring genom att välja något av paketen Bas, Lagom eller Plus. Till någon av omfattningarna kan du välja tilläggsförsäkringarna Fritidsolycksfall, Bostadsrätt på annan adress, Småbåtsförsäkring samt Uthyrningsförsäkring.

Från och med 2019-03-01 ingår Anticimex Skadedjursförsäkring i vår Villaförsäkring.
För försäkringen svarar Anticimex Försäkringar, vårt åtagande avser endast förmedling av denna försäkring mellan försäkringstagaren, dvs dig, och Anticimex.

Tidigare har saneringsförsäkringen varit uppdelad i en obligatorisk del (grundskydd) samt två valbara tillägg (utökad sanering och hussvamp). Nu ändras upplägget och försäkringen innehåller:
- Sanering av skadedjur
- Skada orsakad av träskadeinsekter
- Skada genom sent upptäckt dödsfall
- Skada orsakad av äkta hussvamp

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Fritidshusförsäkringen kan tecknas för såväl fritidshuset som din lösegendom i fritidshuset.

Försäkringen omfattar egendomsskydd, merutgifter, krisförsäkring, Anticimex skadedjursförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd. I
egendomsskyddet ingår stöld-, skadegörelse-, brand-, läckage-,
naturskadeförsäkring och försäkring för vissa andra skadehändelser
(t ex skada på maskiner och installationer och glasrutor).

Du kan välja att teckna en tilläggsförsäkring i form av Småbåtsförsäkring.


Anticimex Skadedjursförsäkring i vår Fritidshusförsäkring.
För försäkringen svarar Anticimex Försäkringar, vårt åtagande avser endast förmedling av denna försäkring mellan försäkringstagaren, dvs dig, och Anticimex.

Tidigare har saneringsförsäkringen varit uppdelad i en obligatorisk del (grundskydd) samt två valbara tillägg (utökad sanering och hussvamp). Nu ändras upplägget och försäkringen innehåller:
- Sanering av skadedjur
- Skada orsakad av träskadeinsekter
- Skada genom sent upptäckt dödsfall
- Skada orsakad av äkta hussvamp

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Din släpvagn kan du försäkra med Halvförsäkring eller Helförsäkring. Halvförsäkringen omfattar momenten Brand, Glas, Stöld och Rättsskydd. Tecknad du en Helförsäkring omfattar denna även momentet Vagnskada.

Dokument

Förköpsinformation

Villkor