Skip to main content Skip to main navigation

Inom personbil kan du teckna Trafikförsäkring , Halvförsäkring (som förutom Trafikförsäkring även innehåller Brand, Glas, Stöld, Räddning, Maskinskada, Rättskydd, Krishjälp samt Allrisk Bil) samt Helförsäkring (som utöver momenten i Halvförsäkring även innehåller Vagnskademoment).

Till Hel- eller Halvförsäkring kan du teckna vårt Pluspaket som innehåller Assistans & Självriskreducering, Hyrbil samt Trafikolycksfall.

Bilförsäkring

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Du kan teckna den hemförsäkring som täcker just dina behov. Du kan välja mellan att teckna Bas, Lagom eller Plus. 

Till de olika omfattningarna kan tilläggsförsäkringar tecknas i form av Småbåtsförsäkring, Uthyrningsförsäkring, Bostadsrättsskydd samt Bostadsrätt på annan adress.

Hemförsäkring

 

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Anpassa din Villahemförsäkring genom att välja något av paketen Bas, Lagom eller Plus. Till någon av omfattningarna kan du välja tilläggsförsäkringarna Fritidsolycksfall, Bostadsrätt på annan adress, Småbåtsförsäkring samt Uthyrningsförsäkring.

Från och med 2019-03-01 ingår Anticimex Skadedjursförsäkring i vår Villaförsäkring.
För försäkringen svarar Anticimex Försäkringar, vårt åtagande avser endast förmedling av denna försäkring mellan försäkringstagaren, dvs dig, och Anticimex.

Tidigare har saneringsförsäkringen varit uppdelad i en obligatorisk del (grundskydd) samt två valbara tillägg (utökad sanering och hussvamp). Nu ändras upplägget och försäkringen innehåller:
- Sanering av skadedjur
- Skada orsakad av träskadeinsekter
- Skada genom sent upptäckt dödsfall
- Skada orsakad av äkta hussvamp

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Fritidshusförsäkringen kan tecknas för såväl fritidshuset som din lösegendom i fritidshuset.

Försäkringen omfattar egendomsskydd, merutgifter, krisförsäkring, Anticimex skadedjursförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd. I
egendomsskyddet ingår stöld-, skadegörelse-, brand-, läckage-,
naturskadeförsäkring och försäkring för vissa andra skadehändelser
(t ex skada på maskiner och installationer och glasrutor).

Du kan välja att teckna en tilläggsförsäkring i form av Småbåtsförsäkring.


Anticimex Skadedjursförsäkring i vår Fritidshusförsäkring.
För försäkringen svarar Anticimex Försäkringar, vårt åtagande avser endast förmedling av denna försäkring mellan försäkringstagaren, dvs dig, och Anticimex.

Tidigare har saneringsförsäkringen varit uppdelad i en obligatorisk del (grundskydd) samt två valbara tillägg (utökad sanering och hussvamp). Nu ändras upplägget och försäkringen innehåller:
- Sanering av skadedjur
- Skada orsakad av träskadeinsekter
- Skada genom sent upptäckt dödsfall
- Skada orsakad av äkta hussvamp

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Din Husbilsförsäkring har liksom personbilsförsäkringen tre omfattningar; trafik, halvförsäkring och helförsäkring.

Halvförsäkringen innehåller förutom Trafik även Brand, Glas, Stöld, Räddning, Maskinskada, Rättsskydd, Allrisk, Krisförsäkring, Avbrott samt Ansvarsförsäkring. Helförsäkringen omfattar halvförsäkringens moment och även Vagnskada.

Tillägg som kan göras till de olika omfattningarna är Assistans & Självriskreducering samt Trafikolycksfall.

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Din husvagn kan du försäkra med Halvförsäkring eller Helförsäkring. Halvförsäkringen omfattar momenten Brand, Glas, Stöld, Räddning, Rättsskydd, samt Ansvarsförsäkring Tecknad du en Helförsäkring omfattar denna även momentet Vagnskada.

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Din släpvagn kan du försäkra med Halvförsäkring eller Helförsäkring. Halvförsäkringen omfattar momenten Brand, Glas, Stöld och Rättsskydd. Tecknad du en Helförsäkring omfattar denna även momentet Vagnskada.

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Du kan försäkra din båt genom ett Grundskydd, som omfattar Sjöskada, uppläggnings- och transportskada, brand, stöld, ansvar, rättsskydd samt olycksfall. Tillägg som kan tecknas är Maskinskada samt Oregistrerad trailer.

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

En snöskoterförsäkring kan du teckna Trafikförsäkring, Halvförsäkring (som förutom Trafikförsäkring även innehåller Stöld, Brand, Glas, Rättsskydd samt Krishjälp) eller Helförsäkring som utöver momenten i Halvförsäkring även innehåller Vagnskademomentet). 

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkor