Skip to main content Skip to main navigation

Hus/Hem/Bil

Sakförsäkringar

Från 1 april 2018 kan du teckna både sak- och personförsäkringar genom vårt eget Försäkringskontor. Här möter du medarbetare som kan försäkringarna, känner medlemmarnas behov och som tillsammans med dig kan sätta ihop ett försäkringspaket som skydd för dig och din familj.

webbanner bil feb19.png

Du kan själv räkna ut vad din bilförsäkring skulle kosta för dig direkt här 

Rabatter

Har du Polisförbundets hem- eller villahemförsäkring så får du 10 % rabatt på din bilförsäkring samt 10 % rabatt på fritidshus, husvagn, släpvagn och båtförsäkring. För att ta del av Polisförbundets rabatter, ta kontakt med Polisförbundet Försäkring.

Utlandsresa? Glöm inte ditt Utlandsresekort!

Ta med dig Utlandsresekortet när du reser utomlands. På kortet finns alla viktiga telefonnummer och en sammanfattning av reseskyddet i din Hem- eller Villahemförsäkring. Visa upp kortet för läkaren om du blir sjuk, eller om du råkar ut för en olycka och behöver läkarvård. Informationen står på både svenska och engelska. Ladda ner Utlandsresekortet

Skriv ut, fyll i ditt försäkringsnummer och ta med Utlandsresekortet på resan. Planerar du att vara borta längre än 45 dagar? Då behöver du utöka reseskyddet i din Hem- eller Villahemförsäkring. Kontakta Polisförbundet Försäkring för mer information.

Läs mer om respektive försäkring här:

Inom personbil kan du teckna trafikförsäkring (som innehåller ett Betalskydd), Halvförsäkring (som innehåller förutom Trafik och Betalskydd även Brand, Glas, Stöld, Räddning, Maskinskada, Rättskydd, Djurkollosion, samt Allrisk Bil) samt Helförsäkring (som utöver momenten i Halvförsäkring även innehåller Vagnskademoment).

Till dessa omfattningar kan du även teckna tilläggsförsäkringarna Assistans, Hyrbil, Parkeringsskada och Trafikolycksfall.

Läs mer här 

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Genom Polisförbundet Försäkring kan du teckna antingen omfattningen Flexibel eller Stor. Flexibel omfattar momenten Egendomsskydd/lösöre, Resa, Rättsskydd, Ansvarsskydd, Överfallsskydd samt Betalskydd. Stor omfattar även momenten Allrisk lösöre, Allrisk resa, Kris, Avbeställningsskydd samt Identitetsskydd.

Utöver dessa moment kan du även teckna följande tilläggsförsäkringar till Flexibel eller Stor: Allrisk bostadsrätt, Utökat betalskydd, Småbåt samt Nyvärde hemelektronik.

Vi erbjuder även dig som student en förmånlig försäkring.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Villkorssammanfattning - Studenthemförsäkring

Din Villahemförsäkring omfattar det lösöre du har i din bostad. I omfattningen Flexibel ingår momenten Egendom/lösöre, Byggnad & Tomt, Resa, Rättsskydd, Ansvarsskydd, Överfallsskydd och Betalskydd. I omfattningen Stor ingår även Allrisk lösöre, Allrisk villa, Kris, Avbeställningsskydd, Identitetsskydd samt Utökad sanering.  Du kan till båda omfattningarna även teckna tilläggen Allrisk resa, Självriskeliminering, Hussvamp och Småbåt.

Din Villabyggnadsförsäkring omfattar moment som rör själva byggnaden/egendomen, vilka är Egendomsskydd/lösöre, Byggnad & tomt, Rättsskydd, Ansvarsskydd, Allrisk villa och Utökad sanering.

Från och med 2019-03-01 ingår Anticimex Skadedjursförsäkring i vår Villaförsäkring.
För försäkringen svarar Anticimex Försäkringar, vårt åtagande avser endast förmedling av denna försäkring mellan försäkringstagaren, dvs dig, och Anticimex.

Tidigare har saneringsförsäkringen varit uppdelad i en obligatorisk del (grundskydd) samt två valbara tillägg (utökad sanering och hussvamp). Nu ändras upplägget och försäkringen innehåller:
- Sanering av skadedjur
- Skada orsakad av träskadeinsekter
- Skada genom sent upptäckt dödsfall
- Skada orsakad av äkta hussvamp

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

I din Fritidshusförsäkring finns  ett grundskydd som omfattar egendomen (Lösöre samt Byggnad och tomt) samt ett personskydd (Rättskydd, Ansvar och Betalskydd). Tilläggsförsäkringar som du kan teckna till denna försäkring är Allrisk Fritidshus samt Småbåt.

Från och med 2019-03-01 ingår Anticimex Skadedjursförsäkring i vår Fritidshusförsäkring.
För försäkringen svarar Anticimex Försäkringar, vårt åtagande avser endast förmedling av denna försäkring mellan försäkringstagaren, dvs dig, och Anticimex. Läs mer i villkorssammanfattning.

Tidigare har saneringsförsäkringen varit uppdelad i en obligatorisk del (grundskydd) samt två valbara tillägg (utökad sanering och hussvamp). Nu ändras upplägget och försäkringen innehåller:
- Sanering av skadedjur
- Skada orsakad av träskadeinsekter
- Skada genom sent upptäckt dödsfall
- Skada orsakad av äkta hussvamp

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Din Husbilsförsäkring har liksom personbilsförsäkringen tre omfattningar; trafik, halvförsäkring och helförsäkring.

Trafikförsäkringen innehåller även ett Betalskydd. Halvförsäkringen innehåller förutom Trafik och Betalskydd även Brand, Glas, Stöld, Räddning, Maskinskada, Rättsskydd, Reseavbrott samt Särskilt Skydd. Helförsäkringen omfattar halvförsäkringens moment och även Vagnskada.

Tillägg som kan göras till de olika omfattningarna är Assistans och Trafikolycksfall.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Din husvagn kan du försäkra med Halvförsäkring eller Helförsäkring. Halvförsäkringen omfattar momenten Brand, Glas, Stöld, Räddning, Rättsskydd, Reseavbrott, Betalskydd och Särskilt Skydd. Tecknad du en Helförsäkring omfattar denna även momentet Vagnskada.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Din släpvagn kan du försäkra med Halvförsäkring eller Helförsäkring. Halvförsäkringen omfattar momenten Brand, Glas, Stöld och Rättsskydd. Tecknad du en Helförsäkring omfattar denna även momentet Vagnskada.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

 

Långresa är ett produkttillägg till boendeförsäkring (Hem, Villahem och Studenthem), som omfattar resor utanför Norden och som överstiger 45 dagar. Långresetillägget ersätter då dagarna mellan 45 och upp till 360 dagar.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Med en Objektsförsäkring kan du försäkra ett enskilt objekt av din lösegendom (t.ex. klocka, smycke) som du värderar högt.

Allrisk lösöre täcker bara upptill 10 000 kr utanför hemmet - därför är en Objektsförsäkring ett bra tillägg.

Objektsförsäkring kan tecknas som tillägg till boendeförsäkring (Hem, Villahem och Studenthem).

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Du kan försäkra din båt genom ett Grundskydd, som omfattar Brand, Sjö/uppläggning/transport, Rättskydd, Ansvarsskydd och Betalskydd. Tillägg som kan tecknas är Allrisk båt samt Olycksfall båt.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Så betalar du dina försäkringar

Du kan välja om du vill betala din sakförsäkring via inbetalningskort eller via autogiro. Båda alternativen erbjuden betalning helår-, halvår- eller månadsvis. Vid halvårsbetalning tillkommer en avgift om 3 %.


Om du vill betala dina sakförsäkringar via autogiro kan du göra den antingen elektroniskt eller via blankett, läs mer här.

Kontakta oss