Skip to main content Skip to main navigation

Ingår i medlemsavgiften

Försäkringar du har via ditt medlemskap i Polisförbundet

Försäkringsskyddet är en viktig trygghetsfråga!

Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du som medlem en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller både fritid och arbetstid, vill säga dygnet runt. Du kan ansöka om försäkringar för din partner/medförsäkrad samt dina barn. Vill du anmäla en skada, läs mer här

Olycksfallsförsäkring

Gäller för dig som medlem både fritid och arbetstid. Olycksfallsförsäkringen ger bland annat ersättning:

• vid medicinsk invaliditet upp till 22 prisbasbelopp (år 2019, 1 023 000 kr)
• vid dödsfall på grund av olycksfall, 2,2 prisbasbelopp (år 2019, 102 300 kr)
• för kostnader i samband med olycksfallet

Sjukförsäkring

Gäller dig som är ordinarie medlem. Efter 30 dagars sjukskrivning betalas ersättning ut med högst 1 500 kronor per månad och längst till och med dag 90 i sjukperioden. Ersättningsbeloppets storlek beror på graden av arbetsoförmåga. Studerandemedlemmar omfattas inte av sjukförsäkringen.

Samtalsstöd

Samtalsstöd ingår i den obligatoriska sjukförsäkringen utan kostnad för samtliga försäkrade och omfattar rådgivning via telefon eller besök avseende psykosociala, ekonomiska, juridiska eller livsstilsrelaterade frågor. Dessutom ingår chefsstöd och stöd av HR-konsult. Samtalsstöd är öppen dygnet runt, alla dagar. Samtalet tas emot av socionom eller krishanterare som sätter den försäkrade i kontakt med rätt kompetens. Vid akut personlig kris finns möjlighet till psykologkontakt dygnet runt alla dagar. Ring 0771-10 50 15 om du behöver komma till samtalsstöd. Läs mer om samtalsstöd här.

Dokument

Försäkringsbesked för Polisförbundets obligatoriska medlemsförsäkring 2019

Teckna frivilliga försäkringar

Du har även möjlighet att höja upp ditt försäkringsskydd genom att teckna frivilliga försäkringar, se separat sida Personförsäkringar.

Ansökan frivillig gruppförsäkring

 

Kontakta oss