Skip to main content Skip to main navigation

Polisförbundet Försäkring

Polisförbundets vision är att du som medlem bara ska behöva vända dig till ett ställe för stöd och hjälp kring dina medlemsförsäkringar, även om försäkringarna är knutna till flera olika försäkringsbolag. Därför har vi nu påbörjat arbetet med ett koncept som vi kallar Polisförbundet Försäkring.

Polisförbundet Försäkring är tänkt att vara det samlade begreppet för alla försäkringar vi erbjuder dig som medlem. På det viset ska du få en kontaktväg oavsett vilket försäkringsbolag som ansvarar för den försäkring som du för stunden behöver hjälp med.

Har du frågor

kontakta Polisförbundet Försäkring

E-post: forsakringar@polisforbundet.se  
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

Kontakta oss