Skip to main content Skip to main navigation

Polisförbundet Försäkring

Covid-19 (Coronavirus) - så gäller Polisförbundets försäkringar 

Samtliga personförsäkringar, förutom sjukvårdsförsäkring PrivatAccess, omfattar ersättning för sjukdom eller dödsfall, direkt eller indirekt, till följd av covid-19 (coronavirus) om övriga förutsättningar för ersättning är uppfyllda.

Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess täcker inte utredning och behandling av denna sjukdom då den omfattas av Smittskyddslagen.

Om du har frågor om hur resemomentet i Hem- och Villaförsäkringen gäller kan du läsa mer om det här på Gjensidiges hemsida.

Vid misstanke om smitta, läs mer på 1177 Vårdguidens hemsida hur du bör agera.

För information hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.
Det nationella informationsnumret når du på 113 13.

 

Polisförbundets vision är att du som medlem bara ska behöva vända dig till ett ställe för stöd och hjälp kring dina medlemsförsäkringar, även om försäkringarna är knutna till flera olika försäkringsbolag. Därför har vi nu skapat ett koncept som vi kallar Polisförbundet Försäkring.

Polisförbundet Försäkring är det samlade begreppet för alla försäkringar vi erbjuder dig som medlem. På det viset får du en kontaktväg oavsett vilket försäkringsbolag som ansvarar för den försäkring som du för stunden behöver hjälp med.

Mina Sidor

Som medlem i Polisförbundet kan du logga in på Mina Sidor för att se vilka personförsäkringar du omfattas av. Du kan också här fylla i en ansökan om nya försäkringar och/eller ansöka om högre försäkringsbelopp. Klicka på länken Mina Sidor och logga in med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Har du frågor

kontakta Polisförbundet Försäkring

E-post: forsakringar@polisforbundet.se  
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

Utlandsresa? Glöm inte ditt Utlandsresekort!

Ladda ner Utlandsresekortet

Så betalar du dina försäkringar

Oavsett om det rör personförsäkringar eller sakförsäkringar finns flera betalningsalternativ för dig att välja på.
Läs mer under respektive produktkategori.

+ Personförsäkringar
+ Sakförsäkringar

Kontakta oss