Skip to main content Skip to main navigation

Vid inträffad skada

Anmäl skada på hus/hem/bil

Skador kan alltid anmälas dygnet runt på 0920 29 29 29. Du kan även anmäla skadan direkt hos Vardia

Personförsäkring, skada efter 1 april 2018

Vill du anmäla en olycksfallskada, sjukskrivning eller sjukdom, gör du det genom att fylla i en skadeanmälan. 

Skadeanmälan skickas till Polisförbundet Försäkring, C/o Söderberg & Partners–Grupp, Box 31, 851 02 Sundsvall. 

Skadeanmälan Olycksfall

Skadeanmälan Sjukförsäkring 36 mån inkl Diagnoskapital

Skadeanmälan Obligatorisk Sjukförsäkring

Skadeanmälan Kritisk sjukdom - Diagnosförsikring barn

Skadeanmälan Barn och Ungdomsförsäkring

Skadeanmälan Dödsfall

Skadeanmälan Dödsfall Seniorförsäkring

Om du har frågor om hur du anmäler en personskada, kontakta Polisförbundet Försäkring

E-post: forsakringar@polisforbundet.se 
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

Personförsäkring, skada inträffad före 1 april 2018

Vill du anmäla en olycksfallskada, sjukskrivning eller sjukdom som inträffat före 1 april 2018, kan du göra detta direkt på Förenade Livs hemsida eller kontakta Förenade Liv gällande:

• Olycksfall: 08-700 40 35, olycksfall@forenadeliv.se
• Sjukdom eller dödsfall: 08-700 40 60, skadeavdelningen@forenadeliv.se
• Barnsjuk och gravid: 08-700 40 20, barnsjuk@forenadeliv.se
• Sjukvård: 08-700 42 70, sjukvardsforsakring@forenadeliv.se

Kontakta oss