Skip to main content Skip to main navigation

Bakgrund

Enligt förslaget från SKL gällande pension till Politiker inom kommun och landsting (OPF-KL) ska ålderspensionsavsättning ske på det arvode politikern erhåller för sitt uppdrag.

SKL´s intention är att ålderspensionsavtalet för förtroendevalda ska efterlikna det avtal som de anställda inom kommun och landsting omfattas av. Det ska alltså inte vara skillnad på om man är anställd inom kommun eller utför ett förtroendeuppdrag.

En vanlig tjänstepensionsförsäkring kan inte tecknas till förmån för de förtroendevalda då de inte är anställda. SKL har föreslagit att pensionsavgiften ska tas upp som en pensionsbehållning (skuld) i balansräkningen och betalas ut direkt till den förtroendevalde i samband med att denne tar pension.

Att hantera OPF-KL som en pensionsbehållning innebär att ökade kostnader för uppdragsgivaren då denne måste stå för indexering av pensionsavgift och särskild löneskatt. Indexeringskostnaderna kan övertid bli lika stora eller till och med större än själva pensionsavsättningen en gång var.

I en försäkringslösning behöver uppdragsgivaren ej stå för indexeringskostnader och får lägre adminstrativa kostnader.

För att underlätta för våra kunder och förbättra för de förtroendevalda har vi tagit fram en försäkringslösning för OPF-KL. Vi har valt att kalla den Trygg PolitikerPension.Kontakta oss