Skip to main content Skip to main navigation

Företagsförsäkring

Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Moderna Försäkringar. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen och dess olika moment. Observera att denna försäkringsöversikt inte utgör del av tecknat försäkringsavtal. För försäkringsavtalet gäller fullständiga försäkringsvillkor.

För vem och vilken typ av verksamhet?

Försäkringen gäller för medlemmar i Psykologföretagarna inom Sveriges Psykologförbund som bedriver egen psykologverksamhet. Företag som omsätter mer än tio miljoner eller har aktiva delägare som inte är medlemmar i Psykologföretagarna omfattas inte av försäkringen. (I dessa fall kan rabatt på individuell försäkring erbjudas)

Försäkringen gäller inte:

•inköp, lagerhållning och försäljning

•uthyrning av såväl personal som lös och fast egendom

•verksamhet som sysselsätter behandlande läkare och/eller sjuksköterskor.

 

Dokument

Produktblad

Villkor Företagsförsäkring

Villkor Sjukavbrottsförsäkring

Villkor Patientförsäkring

Kontakta oss