Skip to main content Skip to main navigation

Företagsförsäkring

Företagsförsäkring

Sveriges Facköversättarförening, SFÖ och Allians Försäkringsmäklare har tillsammans tagit fram en företagsförsäkring skräddarsydd för SFÖs medlemmar. Försäkringen har ett mer omfattande grundskydd än en vanlig företagsförsäkring och det till en mycket förmånlig premie. 

 
Medlemskap i SFÖ är ett krav för att få teckna försäkringen. 
 
Du kan lätt räkna ut premien och teckna din försäkring genom att använda nedanstående formulär. 
 
• Egendom 
• Extra kostnader 
• Avbrott 
• Leverantörsavbrott 
• Ansvar 
• Rättsskydd 
• Ansvar förmögenhetsskada 
• Kollektiv olycksfallsförsäkring 
• Sjukavbrott 
• Tjänsteresa 
• Allrisk Special 
• VD- styrelseansvar 
• Utökad ansvarsförsäkring vid förmögenhetsskada 
 
Grundsjälvrisk: 3 000 kr (0,07 basbelopp) 

Ansökan och pris

Kontakta oss