Skip to main content Skip to main navigation

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring

Som medlem i SFÖ erbjuds du möjlighet att teckna en mycket förmånlig sjukvårdsförsäkring. Försäkringen skyddar dig mot långa väntetider och höga vårdkostnader vid behov av sjukvård. 

 
Du kan själv välja vårdgivare – både offentlig och privat. Dessutom kan du välja att få vård i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Även behandling utanför Skandinavien kan ersättas, om den är avtalad i förväg med försäkringsgivaren. Obegränsad behandlingstid för alla behandlingar, även cancervård, ingår. 
 
Försäkringen kan tecknas antingen som privatperson eller som företagsavtal. Det enda som krävs är att den som ska försäkras är inskriven i försäkringskassa i Sverige, Norge, Danmark eller Finland. 
 
Försäkringen kan tecknas från 0ch till 67 års ålder.

Försäkringsinformation

Försäkringen som erbjuds via SFÖ har en förmånlig premie som gäller både för dig som medlem i SFÖ och för din make/maka/sambo. 

 
Premien är åldersrelaterad. Prisuppgifter finner ni i tabellen nedan.

Barn upp till 25 år (som är medförsäkrade)                           

2 460 kr/år                            

Ålder 16 -39 år 4 100 kr/år
Ålder 40-49 år 4 700 kr/år
Ålder 50-59 år 5 600 kr/år
Ålder 60-67 år 6 500 kr/år

 

Självrisk:
Försäkringen gäller med en självrisk om 500 kr per vårdebesök, 
dock max 1 000 kr per skada.
 
Sjukvårdsförsäkringen omfattar bland annat följande: 
• Läkarvård – offentlig eller privat vård inom Skandinavien 
Operation och sjukhusvård inom Skandinavien 
• Rehabilitering 
• Resor till och från vård vid operativ/slutenvårdsbehandlingar 
• Sjukgymnastik remitterad av läkare 
• Behandling hos naprapat, kiropraktor eller osteopat 
• Remitterad behandling hos psykolog 
• Missbruksavvänjning 
• Täckning av alla medicinskt betingade operationer och behandlingar, även som följd av sport eller arbete med 100%. 
• omfattar cancervård (ej standard på marknaden) och annan allvarlig sjukdom 
 
Det som krävs är att den som ska försäkras är inskriven i försäkringskassa i Sverige, Norge, Danmark eller Finland. 
 
Försäkringen kan tecknas från 0ch till 67 års ålder.
 
För fördjupad information se försäkringsvillkoren. 
 
Vilka skatteregler gäller? 
• Försäkringen är inte avdragsgill för privatpersoner 
• För företag som betalar premien för sina anställda, betraktas premien som en icke avdragsgill kostnad för företaget 
• Förmånen är inte skattepliktig för den anställde 

Ansökan

För att ansluta sig till försäkringen krävs ingen hälsodeklaration utan endast en ansökan med underskrift om full arbetsförhet. Vid anslutning till försäkringen gäller en karenstid på två månader. I händelse av plötslig allvarlig sjukdom och allvarlig skada inträder dock rätten till ersättning samma datum som försäkringen träder i kraft. 

 
Befintliga sjukdomar och åkommor vid försäkringens tecknande skall, för att omfattas, varit symtom- och behandlingsfria under de senaste 24 månaderna. I de fall den försäkrade tidigare haft motsvarande försäkring i annat sjukvårdsförsäkringsbolag, och den försäkrade har en direkt överföring utan uppehåll från en likvärdig försäkring, gäller försäkringen utan nämnda karenstid. 
 
Ansökan företag > 
Ansökan individ > 
Ansökan medförsäkrad >

Blanketter

Informationsprospekt > 

Ansökan företag > 
Ansökan individ > 
Ansökan medförsäkrad >
 
Kontakta oss