Skip to main content Skip to main navigation

Ansökan

För att ansluta sig till försäkringen krävs ingen hälsodeklaration utan endast en ansökan med underskrift om full arbetsförhet. Vid anslutning till försäkringen gäller en karenstid på två månader. I händelse av plötslig allvarlig sjukdom och allvarlig skada inträder dock rätten till ersättning samma datum som försäkringen träder i kraft. 

 
Befintliga sjukdomar och åkommor vid försäkringens tecknande skall, för att omfattas, varit symtom- och behandlingsfria under de senaste 24 månaderna. I de fall den försäkrade tidigare haft motsvarande försäkring i annat sjukvårdsförsäkringsbolag, och den försäkrade har en direkt överföring utan uppehåll från en likvärdig försäkring, gäller försäkringen utan nämnda karenstid. 
 
Ansökan företag > 
Ansökan individ > 
Ansökan medförsäkrad >
Kontakta oss