Skip to main content Skip to main navigation

Försäkringsinformation

Försäkringen som erbjuds via SFÖ har en förmånlig premie som gäller både för dig som medlem i SFÖ och för din make/maka/sambo. 

 
Premien är åldersrelaterad. Prisuppgifter finner ni i tabellen nedan.

Barn upp till 25 år (som är medförsäkrade)                           

2 460 kr/år                            

Ålder 16 -39 år 4 100 kr/år
Ålder 40-49 år 4 700 kr/år
Ålder 50-59 år 5 600 kr/år
Ålder 60-67 år 6 500 kr/år

 

Självrisk:
Försäkringen gäller med en självrisk om 500 kr per vårdebesök, 
dock max 1 000 kr per skada.
 
Sjukvårdsförsäkringen omfattar bland annat följande: 
• Läkarvård – offentlig eller privat vård inom Skandinavien 
Operation och sjukhusvård inom Skandinavien 
• Rehabilitering 
• Resor till och från vård vid operativ/slutenvårdsbehandlingar 
• Sjukgymnastik remitterad av läkare 
• Behandling hos naprapat, kiropraktor eller osteopat 
• Remitterad behandling hos psykolog 
• Missbruksavvänjning 
• Täckning av alla medicinskt betingade operationer och behandlingar, även som följd av sport eller arbete med 100%. 
• omfattar cancervård (ej standard på marknaden) och annan allvarlig sjukdom 
 
Det som krävs är att den som ska försäkras är inskriven i försäkringskassa i Sverige, Norge, Danmark eller Finland. 
 
Försäkringen kan tecknas från 0ch till 67 års ålder.
 
För fördjupad information se försäkringsvillkoren. 
 
Vilka skatteregler gäller? 
• Försäkringen är inte avdragsgill för privatpersoner 
• För företag som betalar premien för sina anställda, betraktas premien som en icke avdragsgill kostnad för företaget 
• Förmånen är inte skattepliktig för den anställde 
Kontakta oss