Skip to main content Skip to main navigation

Sjukvårdsförsäkring

Som medlem i SFÖ erbjuds du möjlighet att teckna en mycket förmånlig sjukvårdsförsäkring. Försäkringen skyddar dig mot långa väntetider och höga vårdkostnader vid behov av sjukvård. 

 
Du kan själv välja vårdgivare – både offentlig och privat. Dessutom kan du välja att få vård i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Även behandling utanför Skandinavien kan ersättas, om den är avtalad i förväg med försäkringsgivaren. Obegränsad behandlingstid för alla behandlingar, även cancervård, ingår. 
 
Försäkringen kan tecknas antingen som privatperson eller som företagsavtal. Det enda som krävs är att den som ska försäkras är inskriven i försäkringskassa i Sverige, Norge, Danmark eller Finland. 
 
Försäkringen kan tecknas från 0ch till 67 års ålder.
Kontakta oss