Skip to main content Skip to main navigation

Studentförsäkring

Studentförsäkring

Studentförsäkringen gäller för SFÖs studentmedlemmar och omfattar studenter som studerar till översättare. Försäkringen innefattar ett allrisk skydd avseende egendom. Detta innebär att istället för det traditionella brand, inbrott och vatten erbjuds skydd för plötslig oförutsedd händelse. Vidare erbjuds också ett skydd för olycksfall vilket normalt är ett tillägg. Du har även möjlighet att komplettera din försäkring med en allrisk specialförsäkring för stöldbegärlig egendom t.ex. för din dator. Försäkringen gäller för 1 anställd med enskild firma. Försäkringen gäller enbart under studietiden och som längst i 3 år. Därefter övergår försäkringen per automatik till SFÖs företagsförsäkring. 

 
- Försäkringen kostar endast 350 kr/år. 
- Valbar tilläggsförsäkring, allrisk specialförsäkring för stöldbegärlig egendom t.ex. för din dator, 600 kr/år i tillägg. 
 
Grundsjälvrisk: 3 000 kr (0,07 Bb) 
 
• Egendom 
• Allrisk 
• Ansvar 
• Rättsskydd 
• Ansvar förmögenhetsskada 
• Olycksfallsförsäkring 

Ansökan och pris

Omfattning

Försäkringen gäller enbart under studietiden och som längst i 3 år. Därefter övergår försäkringen per automatik till SFÖs företagsförsäkring med Nordenomfattning.

Kontakta oss