Skip to main content Skip to main navigation

Ansökan och pris

Omfattning

Försäkringen gäller enbart under studietiden och som längst i 3 år. Därefter övergår försäkringen per automatik till SFÖs företagsförsäkring med Nordenomfattning.

Kontakta oss