Skip to main content Skip to main navigation

Tilläggsförsäkringar

Glas

Försäkringen gäller för skada som består i att vind-,sido- eller bakruta genombrutits, spräckts eller krossats.

Tänk på att vid en glasskada är självrisken 5% av pbb vid byte av glasruta, om det istället är möjligt att laga glaset är självrisken 200kr.

 

Avbrott

Ersättningsbelopp:

Taxiföretag med 1-5 taxibilar 1-5 dygn 1 500 kr/dygn
  6-45 dygn 375 kr/dygn
Taxiföretag med fler än 5 taxibilar 1-5 dygn 960 kr/dygn
  6-45 dygn 375 kr/dygn

 

OBS! Ersättningen sänks med 50 kr per dygn om fordonet är 4 år gammalt eller äldre. 

Karenstiden vid avbrott är 2 dygn. Vid skada i motor eller kraftöverföring tillämpas 3 dygns karens.

Karens är istället för självrisk, dvs den tid från tidpunkten vilken en skada anmäls eller anses påbörjad, till dess att ersättning och utbetalning träder i kraft.

Kontakta oss