Skip to main content Skip to main navigation

Teknikföretagen

Teknikföretagen är en organisation som företräder 3 600 medlemsföretag. Några få har tiotusentals anställda med verksamhet över hela världen. Många andra har ett mindre antal medarbetare. En del säljer avancerade tekniska tjänster. Andra producerar komponenter eller produkter med hög kvalitet. 

Teknikföretagens uppdrag är att stärka konkurrensförutsättningarna i Sverige och ge medlemsföretagen större utrymme att utveckla nya idéer som får svensk ekonomi att växa uthålligt.

I samarbete med organisationen har vi nu tagit fram unika försäkringslösningar anpassade efter de unika behov som finns hos medlemsföretagen.

 

www.teknikforetagen.se

 

Broschyr - Företagsförsäkring

Broschyr - Tjänsteföretagsförsäkring 

Offertunderlag

 

De lösningar som är aktuella är:

  • Verksamhetsförsäkring
  • Fordonsförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring

 

För mer information, kontakta oss på:

 

Tel: 08 700 51 70

fredsgatan@soderbergpartners.se

Kontakta oss