Skip to main content Skip to main navigation

Tillägg

För att ladda ner ansökan avseende tilläggsförsäkringar, klicka här.

Egendom och avbrottsförsäkring 

Försäkringen ersätter skada genom brand, inbrott och vatten på egendom i lager, butik, kontor eller dylikt. Ersätter även avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av egendomsskadan. Försäkringen gäller inte på torg eller marknadsplatser utan då behövs tillägget Transportförsäkring.
Självrisk 2 000 kr per skada. 

Knalletillägg - Transportförsäkring inkl. transportavbrott 

Försäkringen ersätter skada på egendom under transport samt för det avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av transportskadan. I samband med försäljningsresan gäller försäkringen vid nattparkering och hemmauppehåll. Nu utökad omfattning: Skadegörelse på tältduk, tältställning och bord omfattas till ett maximalt värde av 15.000 kr när dessa står under bar himmel i samband med tillfällig marknad. För permanent inredda bilar och vagnar finns en speciellt anpassad lösning. 

Kollektiv Olycksfallsförsäkring 

Ersätter olycksfall som drabbar anställda under arbetstid samt resa till och från arbetet. Självrisk: 0 kr. 

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga 

Försäkringen ersätter rörelsens fasta kostnader om försäkrad blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Den kan också användas till de merkostnader som uppstår om du måste anställa någon annan för att driva verksamheten vidare. Självrisk/karens. 30 dagar. 

Kyl- och frysförsäkring 

Försäkringen kan ge ersättning för varor vid temperaturförändring eller på grund av annan oförutsedd händelse. Kyl- och frysförsäkringen gäller även för mobil enhet. 
 
För att teckna tilläggsförsäkring – kontakta Allians Försäkringsmäklare eller fyll i och skicka in ansökan för tilläggsförsäkring. 
 

Ladda ned ansökan om tilläggsförsäkring här.

Kontakta oss